Tag Archives: Hướng Dẫn Bạn Cách Tạo USB Anhdv Boot Hỗ Trợ UEFI Với Legacy Với Công Cụ One

Hướng Dẫn Bạn Cách Tạo USB Anhdv Boot Hỗ Trợ UEFI Với Legacy Với Công Cụ One

I: USB boot UEFI, Legacy là gi  USB có nghĩa là một chiếc USB có khả năng tạo cho một chiếc máy tính khởi động từ nó , khi đã khởi động từ chiếc máy tính USB, tùy theo modul có trong USB để có thể chạy Mini Windows (WinPE) công cụ Dos, linux, Antivirus.. […]