Tag Archives: Microsoft Sẽ Cho Biết Những Dữ Liệu Nào Của Bạn Đang Bị Thu Thập Trong Windows 10 Cập Nhật Mới Nhất 2018

Microsoft Sẽ Cho Biết Những Dữ Liệu Nào Của Bạn Đang Bị Thu Thập Trong Windows 10 Cập Nhật Mới Nhất 2018

Hầu hết trên các trang chủ Microsoft rất nhiều bài giới thiệu các tính năng mới trong các bản cập nhật của windosw 10, do vậy mọi người dùng ít biết các dữ liệu nào hãng sẽ thu thập từ các thiết bị của bạn.Mircosoft sẽ đem lại tính minh bạch của mình trong việc […]