Tag Archives: Chia ổ cứng khi cài win

Download AOMEI Partition Assistant Portable – Phần mềm quản lý phân vùng ổ cứng tốt nhất

Phần mềm chia phần vùng, quán lý phân vùng AOMEI Partition Assistant là một trong những phần mềm bật nhất trong công nghệ ổ cứng, hiện tại ở Việt nam thì dân công nghệ sử dụng phần mềm này vào rất nhiều mục đích khác nhau chủ yếu là phần vùng ổ cứng để cài […]