Download FileZilla Client mới nhất – Phần mềm Upload và Download dữ liệu qua giao thức FTP

Giao diện chính của phần mềm FileZilla Client

FileZilla Client hay còn gọi là FileZilla, là một ứng dụng đa nền tản, hỗ trợ cho các dòng hệ điều hành Windows, Linux, MacOS… Phần mềm này được dùng để truyền dữ liệu qua lại giữa máy khách và máy chủ qua giao thức thông dụng FTP, là một trong những ứng dụng vượt trội của SourceForge.net, theo số […]