Download Acronis Disk Director 12 File .ISO BootCD – Phần mềm phân vùng ổ cứng

Giao diện chính của phần mềm Acronis Disk Director

Phần mềm Acronis Disk Director được xem là phần mềm phân vùng ổ cứng bật nhất hiện nay, cũng như phần mềm AOMEI Partition Assistant, nhưng phần mềm này chạy trực tiếp trên nền DOS để phân vùng ổ cứng cho các bạn, can thiệp tương đối sâu vào hệ thống để cho các bạn phương pháp tốt nhất, đối […]