Tag Archives: Gỡ bỏ active windows 10

Xóa Product key, gỡ bỏ bản quyền Windows 7/ 8.1/ 10 bằng lệnh CMD

Chào các bạn, thủ thuật mình sắp chia sẻ dưới đây sẻ giúp các bạn cách xóa bỏ bản quyền của windows hiện tại mà bạn đã kích hoạt từ trước, có thể do một lý do gì đó, mà bạn muốn xóa đi để Crack lại hoặc kích hoạt bằng bản quyền khác, điều […]