Tag Archives: Hướng dẫn cài vmware 12

Hướng dẫn cài đặt phần mềm máy ảo VMware Workstation chi tiết bằng hình ảnh

Phần mềm tạo không gian cài đặt máy ảo VMware Workstation đã quá quen thuộc với dân lập trình, đối với các máy chủ cũng thế, nó là phần mềm khởi tạo tất cả không quan mạng, đa số máy chủ trên thế giới điều ảo hóa bằng phần mềm VMware Workstation này, được ra […]