Làm cách nào chạy file .Bat ẩn mà không hiển thị cửa sổ Dấu nhắc Lệnh CMD

0
215
Làm cách nào chạy file .Bat ẩn mà không hiển thị cửa sổ Dấu nhắc Lệnh CMD
Làm cách nào chạy file .Bat ẩn mà không hiển thị cửa sổ Dấu nhắc Lệnh CMD

File lệnh .BAT là tập lệnh để chạy hàng loạt trên cửa sổ Windows NT Command Script (.CMD) của Windows khi bạn double click vào nó. Và sau đó nó sẽ hiện thị một cửa sổ có dấu nhắc Dos và các lệnh chạy trong file .BAT cho đến khi hoàn tất.

Nếu đang trong quá trình chạy, bạn vô tình tắt nó đi, thì câu lệnh sẽ dừng lại, nó sẽ không hoàn thành công việc mà bạn mong muốn.

Các tệp hàng loạt (.BAT) và các tệp Windows NT Script Script (.CMD) chạy trong cửa sổ bảng điều khiển khi nhấp đúp. Điều này có nghĩa là cửa sổ Dấu nhắc Lệnh sẽ hiển thị cho đến khi thực hiện tệp .BAT hoặc .CMD hoàn tất.

Vậy làm thế nào để các câu lệnh được chạy file .Bat ẩn để không ảnh hưởng đến công việc.

Cách 1: Chạy file .BAT hoặc .CMD trong chế độ Minimized (thu nhỏ)

  1. Tạo shortcut cho file .BAT hoặc .CMD bằng cách nhấp phải chuột trên file và chọn Send to Desktop để tạo shortcut.
  2. Click phải trên shortcut và chọn Properties.
  3. Trong box Run, chọn mục Minimized trong cửa sổ sổ xuống.
  4. Click OK
  5. Bây giờ bạn có thể chạy file .BAT hoặc file .CMD bằng cửa sổ thu nhỏ Minimized trên thanh taskbar.

Cách 2: Chạy file .BAT hoặc .CMD ẩn bằng sử dụng code Script

Phương pháp chạy Windows Script Host’s cho phép bạn chạy một file ẩn sử dụng Windows Scripting.

Xem thêm Run Method đăt tham số intWindowStyle bằng 0 để ẩn cửa sổ.

Ví dụ bạn muốn chạy file Abc.bat trong thư mục C:\Batch Files mà bạn muốn chạy

  1. Copy đoạn code sau vào Notepad.
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") 
WshShell.Run chr(34) & "C:\Batch Files\Abc.bat" & Chr(34), 0
Set WshShell = Nothing

2. Lưu lại với đuôi .VBS và tên xyz.vbs

3. Chỉnh sửa file .BAT với tên và đường dẫn file name phù hợp với bạn.

4. Bấm Double-click để chạy file xyz.vbs. Để khởi chạy tệp abc.bat một một cách ẩn.

Bạn có thể sử dụng file .Vbs sau để sử dụng chạy file .Bat ẩn:

sComm ="c:\abc.BAT" CreateObject("Wscript.Shell").Run "cmd /c" & sComm, 0, Fase

Cách 3: Chạy một file .BAT hoặc .CMD ẩn bằng sử dụng NirCmd

NirCmd là tiện ích để sử dụng lệnh cmd đa năng từ nhà cung cấp bên thứ ba của Nirsoft. Chúng ta có thể sử dụng NirCmd để chạy file ẩn một cách chuyên nghiệp. Bạn có thể Download NirCmd và sử dụng câu lệnh sau

nircmd exec hide [đường dẫn file]

Ví dụ:

nircmd exec hide "c:\batch files\syncfiles.bat"
Sử dụng NirCmd để chạy bất kỳ một file nào một cách ẩn
Sử dụng NirCmd để chạy bất kỳ một file nào một cách ẩn

Bạn có thể chạy file .Bat với quyền quản trị, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

nircmd elevatecmd exec hide c:\batch files\syncfiles.bat

Chúc các bạn thành công. Nếu bạn có thể cách nào hay hơn. Hãy chia sẻ với chúng tôi. Chia sẻ nếu bạn cảm thấy có ích nhé.